Contacte

Adresa noastră:

MD-5202, or.Drochia, bd.Nicolae Testemițanu 2/3.

Programul de lucru al instituției:

✅ 08:00 – 17:00

Program de audiență al conducerii:

Director : ✅ Luni 08:00 – 17:00

✅ Contacte

Director Babin Iurie Dumitru, tel. anticameră ✆0(252)2-24-48
✉srdrochia@ms.md
Vicedirector medical Rusu Nicolae Nicolae ✆068157383
Serviciu Resurse umane Banaru Doina ✆069600666
Șefa serviciu economic Culiuc Nadejda ✆061010404
✉srdrochia@gmail.com
Contabil Șef Cucoș Elena ✆061010403
Șef Serviciului Juridic Filip Angela ✆061010402
Farmacist-Laborant Bacalov Vera ✆061010409
Șef Secția De Informatică Și Statistică Medicală Babără Emilia ✆061010408
Unitate De Primire Urgentă ✆0(252)2-27-64
Registratura Secția Consultativă ✆0(252)2-44-90